גלו עוד
הרשמה לניוזלטר
שלח

08-9396030
אאא
08-9396030

תנאי שימוש

תקנון הקניה באתר

כללי

אתר Ktarbut.co.il הינו אתר אינטרנט המספק מידע על פעילויות חברת רעות קשרי תרבות  וכן מאפשר רכישת חבילות נופש במסגרת בתי המלון עימם החברה בקשר עסקי. כל הרוכש ו/או המעונין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם הנכנס לאתר (להלן: "הרוכש"), מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעילו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

בעלות ושמירה על זכויות

לרעות קשרי תרבות בע"מ ח.פ 514120245 זכות יוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב של רעות קשרי תרבות בע"מ. למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.

רעות קשרי תרבות שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.

 

תנאי השימוש באתר

כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי קארד, דיינרס קלאב, אמריקאן אקספרס, ישראכרט ומסטרקרט. הרוכש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות. ההזמנה באתר הינה באמצעות כרטיש אשראי בלבד. לא תתאפשר השלמת הזמנה באתר ללא הזנת פרטי כרטיס האשראי. חיוב הכרטיס יתבצע במשרדי רעות קשרי תרבות. שימוש לא חוקי באתר זה או במידע המופיע באתר מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.

רעות קשרי תרבות שומרת על זכותה לשנות את התקנון וכללי השימוש באתר מעת לעת. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו בלבד.

 

פרטי רוכש השירותים

בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: "פרטי הרכישה"). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר. רעות קשרי תרבות לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת, ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים, באמצעות האתר. הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית.

נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

 

ביצוע הזמנה

ביצוע הזמנה יעשה על ידי הזנת המערכת בפרטי הרכישה

 

חברי מועדון לקוחות

רוכש אשר הצהיר על חברותו בחוג הידידים של רעות קשרי תרבות יזכה להנחה, המוענקת לחברים במועדון, בעת הזנת פרטי הרכישה.

 

מדיניות ביטול הזמנות

הודעות ביטול, מכל סיבה שהיא,  יתקבלו בכתב בלבד למשרדי רעות קשרי תרבות.

הודעות ביטול בכתב שיתקבלו במשרדינו עד 15 יום לפני סוף השבוע – דמי ביטול 100 ש"ח

הודעות ביטול בכתב שיתקבלו במשרדינו מ- 14 יום לפני סוף השבוע – יחויבו ב 30% מהמחיר הכולל.

החל מיום שלישי, בשבוע של האירוע, לא יינתן החזר במקרה של ביטול.

על מנת לקבל החזר כספי (עפ"י תקנות ביטול עסקה) פרק הזמן לביטול חייב להיות בתוך 14 יום מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד האירוע.

 

תנאים והגבלות

רעות קשרי תרבות זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים . המתפרסמים באתר בכל עת.

המחירים נקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.

מספר המקומות מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

אמיתות הנתונים ביצוע ההזמנה כאמור מחייב הכנסת נתונים, יש להקפיד על אמיתות הנתונים. רעות קשרי תרבות אינה אחראית לטעות שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת המלון, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.

 ההזמנה באתר הינה אישית, אי לכך לא ניתן לבצע מעל שתי הזמנות על אותו שם.

 

מידע ותמונות באתר

באתר יימצא מידע מטעם רעות קשרי תרבות ומידע מטעם צדדים שלישיים. אין החברה אחראית על תוכנו ומהותו של מידע ובכלל זה פרסומות המצויות באתר. כל התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של הרוכש ו/או מודפסות על ידי הרוכש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

 

קישורים

האתר מכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן: "האתר המקושר").

רעות קשרי תרבות מספקת קישורים אלה לנוחיות המשתמש באתר בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע באתר המקושר או באתרים המקושרים לאתר המקושר, לתוקפם וחוקיותם. היה והמשתמש החליט לגשת לאתרים אלו, המשתמש עושה זאת על אחריותו בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר ktarbut.co.il באתרים אחרים יש לפנות לרעות קשרי תרבות לצורך קבלת אישור.

 

הגבלת אחריות

רעות קשרי תרבות ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.

רעות קשרי תרבות אינה אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת ניסיון להשתמש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנה

רעות קשרי תרבות לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי רוכש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

בכל שלב רעות קשרי תרבות רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של הרוכש לכל חלק שהוא באתר.

שינויים באתר

רעות קשרי תרבות תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. הכל ללא צורך להודיע על כך לרוכש מראש.